Eldri reglugerðir afreksmannasjóðs

Afreksmannasjóður UMSE

Reglugerð afreksmannasjóðs UMSE (92. ársþing UMSE)

1. grein
Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður UMSE og skal varnarþing hans vera starfssvæði UMSE. 

2. grein
Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaklinga eða hópa, innan UMSE, sem náð hafa 
framúrskarandi árangri í íþrótt sinni.

3. grein
Eingöngu félagar og keppnishópar innan UMSE, sem stunda íþróttir iðkaðar innan UMSE og 
viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum. 

4. grein
Stjórn sjóðsins er stjórn UMSE og sér hún um úthlutun úr honum hverju sinni. 

5. grein
Tekjur sjóðsins verði:
a) Ákveðið hlutfall af óskiptum lottótekjum er renna til UMSE, skv. reglugerð um skiptingu á 
lottótekjum sambandsins.
b)Frjáls framlög og söfnunarfé.
c) Tekjur af eignum sjóðsins.

6. grein
Heimilt er að veita úr sjóðnum á hverjum tíma öllu því fé sem í honum er. Sjóðstjórn ákveður 
styrkupphæð hverju sinni.

7. grein
Um styrkveitingar:
a) Veita má styrk úr sjóðnum vegna mjög góðrar frammistöðu í eftirtöldum alþjóðamótum:
i) Heimsmeistaramótum
ii) Evrópumeistaramótum
iii) Norðurlandameistaramótum
vi) Ólympíuleikum
b) Heimilt er að veita styrk úr sjóðnum ef viðkomandi hefur verið valinn í landslið
c) Heimilt er að veita styrk úr sjóðnum ef viðkomandi er Íslandsmeistari eða hefur sett 
Íslandsmet á styrk ári.
d) Ennfremur er heimilt að veita styrk til þeirra sem standa framarlega í sinni grein miðað við 
styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).

8. grein
Til að hljóta styrk geta íþróttamenn, aðrir en um getur í 7. Grein, eða félög þeirra sótt 
skriflega um til sjóðsstjórnar. Allar umsóknir í Afreksmannasjóð skulu vera undirritaðar af 
umsækjanda og formanni viðkomandi aðildarfélags eða deildar og þeim skal fylgja ástæða 
umsóknar. 

9. grein
Sjóðsstjórn skal á hverju ársþingi UMSE gera grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

10. grein
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast fyrir 1. desember ár hvert og er úthlutun fram 
15. desember sama ár.

11. grein
Um meðferð sjóðsins gilda sömu almennu reglur og annarra sjóða UMSE.

12. grein
Breyting á reglugerð þessari er einungis hægt að gera á ársþingi UMSE að fengnu samþykki 
einfalds meirihluta atkvæða.

Samþykkt svohljóðandi á 92. ársþingi UMSE í Valsárskóla 16. mars 2013.
Comments