Reglugerðir‎ > ‎

Landsmótssjóður UMSE 2009Skipulagsskrá fyrir Landsmótssjóð UMSE 2009   
  

1. grein
Sjóðurinn heitir Landsmótssjóður UMSE 2009 og var hann stofnaður í framhaldi af uppgjöri Landsmóts UMFÍ á Akureyri 2009.

2. grein
Stofnfé sjóðsins er 6 milljónir króna. Stofnfé er hluti þess hagnaðar af Landsmóti UMFÍ á Akureyri sem kemur í hlut UMSE, sem annars tveggja mótshaldara Landsmótsins.

3. grein
Sjóðurinn skal ávaxtaður á tryggan hátt og á svo góðum kjörum sem hægt er. Óheimilt er að veita lán úr sjóðnum eða veðsetja eignir hans.

4. grein
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að því að starf UMSE geti í framtíðinni orðið enn öflugara.
Sjóðurinn styrki ýmis verkefni í innra starfi UMSE – svo sem:
a) Fræðslustarf – m.a. námskeiðshald og fyrirlestra fyrir þjálfara, leiðbeinendur, starfsmenn og/eða dómara, félagsmenn og iðkendur innan UMSE.
b) Útbreiðslu- og kynningarstarf í því skyni að gera UMSE sýnilegra og vekja athygli á fjölþættu starfi sambandsins.
c) Önnur verkefni sem sjóðsstjórn metur að séu til þess fallin að efla innra starf UMSE.

5. grein
Tekjur sjóðsins eru:
a) vextir af fé hans
b) aðrar tekjur sem sjóðnum berast.

6. grein
Til styrkúthlutunar er heimilt að verja árlega vöxtum og verðbótum sjóðsins, auk þess er heimilt að úthluta allt að 600 þús. kr. af höfuðstól hans.

7. grein
Þriggja manna sjóðsstjórn ber ábyrgð á starfsemi sjóðsins, fer með
málefni hans og daglega umsýslu. Hún skal kjörin á ársþingi UMSE ár hvert. Einn af þremur stjórnarmönnum skal jafnframt sitja í stjórn UMSE.

8. grein
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast fyrir 1. maí og 1. október ár hvert. Úthlutun fer fram eigi síðar en 1. júní og 1. nóvember sama ár.

9. grein
Styrkumsækjendur skulu sækja um skriflega til sjóðsstjórnar, þar sem fram komi glögg lýsing á viðkomandi verkefni og rökstuðningur fyrir umsókninni.

10. grein
Á ársþingi UMSE, ár hvert, skal gerð grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

11. grein
Skoðendur UMSE annast jafnframt endurskoðun reikninga sjóðsins árlega. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið.

12. grein
Breytingar á skipulagsskrá Landsmótssjóðs UMSE 2009 skulu gerðar á ársþingi UMSE.
ĉ
Ungmennasamband Eyjafjarðar UMSE,
Apr 14, 2014, 1:56 AM
Ċ
Ungmennasamband Eyjafjarðar UMSE,
Apr 14, 2014, 1:59 AM