Stjórn UMSE

Aðalstjórn UMSE

Formaður

Sigurður Eiríksson

Heimilisfang:

Vallartröð 3

601 Akureyri, 

Sími: 862 2181

Netfang:

sigeiriks@gmail.com

Varaformaður

Þorgerður Guðmundsdóttir

Heimilsfang:

Ytra-Laugaland 2

601 Akureyri, 

Sími: 660 2953

Netfang:

 thorggudm@akmennt.is 

Gjaldkeri

Einar Hafliðason

Heimilsfang:

Urðum

621 Dalvík

Sími: 849 7718

Netfang:

einarhaf@gmail.com

Ritari

Kristlaug Valdimarsdóttir

Heimilisfang:

Gilsbakka

601 Akureyri

Sími: 849 3924

Netfang: krissa1986@hotmail.com

Meðstjórnandi

Kristín Thorberg

Heimilsfang: 


Sími: 848 0060

Netfang:

litli-dalur@litli-dalur.is

Um stjórn UMSE

Í stjórn UMSE eru starfandi fimm einstaklingar, kjörnir til tveggja ára og í varastjórn UMSE eru 3 einstaklingar kjörnir til eins árs í senn. Í 11. grein laga UMSE segir um stjórn:

"Stjórn UMSE, sem kosin er á ársþingi til tveggja ára í senn skipa 5 menn: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og einn meðstjórnandi. Allir aðalstjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára. Formaður, ritari og meðstjórnandi eitt árið og varaformaður og gjaldkeri árið eftir. Varastjórn er kosin á ársþingi til eins árs í senn og skal skipuð 3 mönnum. Stjórnin hefur á hendi stjórn sameiginlegra mála sambandsins milli þinga, innan þeirra marka sem lög og þingsamþykktir setja. Varamenn skulu boðaðir á stjórnarfundi. Einnig er stjórn sambandsins heimilt að bæta við áheyrnarfulltrúa frá þeim félögum sem eiga ekki mann í stjórn eða varastjórn UMSE. 

Stjórnin hefur úrskurðarvald í öllum deilumálum sem upp koma á milli þinga en úrskurði hennar má skjóta til næsta þings til fullnaðarúrskurðar. Stjórnin gefur skýrslu um hag og starfsemi sambandsins til UMSÍ og ÍSÍ skv. lögum þeirra. Hún veitir móttöku öllu því fé sem sambandinu áskotnast, ávaxtar sjóði þess og fer með þá samkvæmt þeirra fjárhagsáætlun er þingið hefur samþykkt. Hún skal ábyrgjast sjóði sambandsins og í sameiningu hafa forsjá um aðrar eignir þess."